Mes jau įsteigėme per 500 įmonių įvairiose valstybėse,

įsteigsime ir Jums

PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS, LIKVIDAVIMAS

Konsultuojame ir organizuojame bendrovių:
– Pertvarkymą (IĮ pertvarkymas į UAB, ir kt.)
– Reorganizavimą
– Likvidavimą.
Plačiau apie paslaugas, kainas ir kita svarbi informacija:

PERTVARKYMAS

Pervarkymas – tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkyto juridinio asmens teises ir pareigas. Pertvarkant pasikeičia tik juridinio asmens teisinė forma, o juridinis asmuo nėra likviduojamas.

Kaina. 800 EUR (jau su visais mokesčiais)
Terminas. 2-4 savaitės

Uždaroji akcinė bendrovė ar akcinė bendrovė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę (ar uždarąją akcinę bendrovę), valstybės įmonę, savivaldybės įmonę, žemės ūkio bendrovę, kooperatinę bendrovę (kooperatyvą), tikrąją ūkinę bendriją, komanditinę ūkinę bendiją, individualią įmonę, viešąją įstaigą.

Individuali įmonė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, viešąją įstaigą.

REORGANIZAVIMAS

Reorganizavimas – tai Juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros. Reorganizuojamo juridinio asmens teisės, pareigos ir turtas perduodami kitam juridiniam asmeniui, kuris tęsia reorganizavimo būdu pasibaigusio juridinio asmens veiklą.

Reorganizavimas atliekamas dviem būdais:  jungimo arba skaidymo.

Jungimo būdai yra:
  • Prijungimas – tai vieno ar daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito juridinio asmens.
  • Sujungimas – tai dviejų ar daugiau juridinių asmenų susivienijimas į naują juridinį asmenį.
Skaidymo būdai:
  • Išdalijimas – tai reorganizuojamo juridinio asmens teisių ir pareigų išdalijimas kitiems veikiantiems juridiniams asmenims.
  • Padalijimas – tai vieno reorganizuojamo juridinio asmens pagrindu įsteigimas dviejų ar daugiau juridinių asmenų, kuriems tam tikromis dalimis pereina reorganizuoto juridinio asmens teisės ir pareigos.

Trukmė. Reorganizavimas standartiškai trunka 3-4 mėn.

LIKVIDAVIMAS

Likvidavimas – tai Juridinio asmens pabaiga, kuomet bendrovė išregistruojama iš Juridinių asmenų registro, jos teisės ir pareigos niekam neperduodamos. Bendrovės akcininkai paskiria jos likvidatorių, kuris atlieka likvidavimo bei valdymo organų funkcijas.

Trukmė. Likvidavimas standartiškai trunka 5-8 mėn.